website templates free download

"Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is"

(Filippi levél 2,4)

A Hit Gyülekezetén keresztül az elmúlt negyven évben több tízezeren álltak helyre és találták meg helyüket a társadalomban. Missziónk célja pedig továbbra is, hogy televízión, rádión és interneten keresztül is az élet beszédét közvetítsük, karitatív szervezeteinken és oktatási intézményeinken keresztül pedig bemutassuk, hogy a HIT cselekszik és sorsokat ment!

Támogassa munkánkat, és bízza ránk adója 1%-át.

ÉRTÉKEINK...

Mobirise

ÖRÖMHÍR

Immár 42 éve a legfőbb célunk az evangélium hirdetése, mert mélyen hiszünk abban, hogy a legtöbb segítséget Jézus Krisztus jelenti az emberek számára. 

Mobirise

CSALÁD

 A tárasadalom alapja a jól működő családok és házasságok. A legerősebb családfentartó erő pedig a 21. században is az Istenbe vetett hit.

Mobirise

KÖZÖSSÉG

Országszerte 200 helyi
közösségben
vagyunk
jelen, több tízezer aktív taggal.

Mobirise

SEGÍTSÉG

A HISZ minden évben 36 karitatív
központban,
 közel 200 millió Ft értékben segít a rászorulóknak.

Mobirise

OKTATÁS

A Hit Gyülekezete 14 oktatási intézményt tart fent, ahol 8000 diák tanul.

Mobirise

HAZASZERETET

A nemzet építése számunkra az Istentől kapott küldetésünk, mert nem a véletlenen múlt, hogy hova születtünk.

KIK VAGYUNK?

Mobirise

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház, amely a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja. Az Ó- és Újszövetség tanításait teljes mértékben valló és tanító Hit Gyülekezete a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon.

HOGYAN RENDELKEZHETEK?

Elektronikus úton történő adóbevallás esetén (javasolt)

Mindössze arra van szükség, hogy a bevallás EGYSZA-lapján (eszja.nav.gov.hu) kiválassza a Hit Gyülekezete nevét; a technikai számot (0279) a gép automatikusan kitölti.

Nyomtatott formában történő bevallás
esetén

A bevallás EGYSZA-lapján az egyházak részére felajánlható 1%-ra vonatkozó résznél kell megadni a Hit Gyülekezete nevét és a technikai számot: 0279.

Elkülönült felajánlás esetén
(utólag)

Amennyiben adóbevallásában korábban nem rendelkezett, akkor utólag lehetősége van arra, hogy egy különálló rendelkező nyilatkozatot (EGYSZA lapot) borítékban, postán vagy személyesen eljuttasson a regionális adóhatósághoz. (Lista)

AZ ADÓHATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Köszönjük, hogy ha az alapítványok számára átirányítható 1%-kal a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány tevékenységét is támogatja. Az alapítvány 1990 óta működik és tevékenysége kiterjed a szociális, kultúrális, köz- és felsőoktatási, illetve tudományos területekre. Adószám: 19012164-1-42

Letöltés: Rendelkező nyilatkozat az alapítványi adószámmal

FONTOS HATÁRIDŐ AZ 1%-OS RENDELKEZÉSRE: MÁJUS 20

Ne felejtsük, az 1%-os rendelkezés fontos feltétele az adóbevallás és a rendelkező nyilatkozat időben való benyújtása, valamint az SZJA határidőre történő befizetése is!

Technikai számunk: 0279

1103 Budapest, Gyömrői út 69.

Elérhetőségeink

Email: hit@hit.hu
Telefon: +36 1 432 2700